October 22, 2013

Short Give-away update!

Just a short update about the give-away where you had and still have the chance to win a 40 euro giftcode from Shoes Cancan. I don't really know what's been going on with the commenting system lately. Sometimes it just likes to switch from IntenseDebate to the normal Blogger commenting system and It's getting kind of annoying though. I'm still trying to figure out how to get rid of that problem, So If any of you know how to fix it, please let me know.

Hier is een korte update over de give-away waarbij je de kans had en nog steeds hebt om een giftcode van 40 euro van Shoes cancan te winnen. Ik heb geen idee wat er de laatste tijd mis is met het comment systeem. Soms vinden ze het leuk om van IntenseDebate naar het gewone Blogger comment systeem terug te switchen en het begint nu toch best wel vervelend te worden. Ik probeer nog steeds uit te zoeken hoe ik van dit probleem af moet komen! Als iemand een idee heeft om dit vervelende probleem op te lossen, hoor ik het graag.

That's why I thought it would be better to come up with another idea for the contest, But that would be kind of unfair for the people who have already participated, So that's why I decided to use this instead:

Daarom dacht ik dat het beter was als ik met een andere idee zou komen, maar dat zou natuurlijk best oneerlijk zijn voor de mensen die wel al mee hebben gedaan. Dat is waarom ik heb besloten om het op deze manier te doen:

a Rafflecopter giveaway

I saw this on another blog (can't find the blog right now, since I'm typing this on my phone) and thought this would be better and easier for all of us! You can participate here or go to this page and still grab your chance!

Ik zag dit op een andere blog (helaas kan ik deze nu niet vinden, aangezien ik deze post via mijn telefoon neerzet) en dacht dat dit handiger voor ons allen zou zijn! Je kunt op deze pagina mee doen of hier naartoe gaan en je kans nog pakken!

The contest will end on November 11th now! Everyone who has already participated will still be in the running for this awesome prize, so don't worry about that! If you still have any questions, feel free to ask! xo

De give-away zal nu eindigen op 11 november! Iedereen die al heeft meegedaan maakt gewoon nog steeds kans op deze leuke prijs, dus dat komt helemaal goed! Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag! xo

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...